Privacyverklaring van Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden

Home/Privacyverklaring van Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden

Via de website www.funonwheels.eu van Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Wij en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent dat wij duidelijk vermelden met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. Daarnaast proberen we de verzameling van persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doelen. Ook vragen wij jou eerst om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer dit vereist is. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren jouw recht om jou inzage te geven in jouw persoonsgegevens, ze te corrigeren of te laten verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we precies verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. We raden je aan deze verklaring goed door te lezen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens : http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Bij het gebruik van deze website en het externe plansysteem van Plan2Drive kun je bepaalde gegevens bij ons achter laten. Ook krijg je bij de eerste les een inschrijfformulier mee om je persoonsgegevens in te vullen.

Het gaat hierbij om :
– Naam en voornaam
– Geslacht
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer(s)
– Emailadres
– Vorderingen op de instructievorderingskaart

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden :

– Om jou de gelegenheid te geven om inzage in je planning te krijgen bij ons plansysteem van Plan2Drive
– Rijlesplanning
– Bijhouden van de voortgang van de rijlessen
– De financiële administratie
– Om contact met jou op te nemen om rijlessen te plannen, informeren over producten en diensten welke aansluiten bij jouw rijopleiding
zoals examens en toetsen bij het CBR.
– Je te herinneren aan afspraken met de rijschool
– Zorgen voor een goede dienstverlening

Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens die jij verstrekt hebt bij het invullen van het aanmeldingsformulier en/of bij het aangaan van de overeenkomst.

Bewaartermijn.

Jouw gegevens worden bewaard zolang de rijopleiding duurt en tot 7 jaar na het beëindigen daarvan zodat wij kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijn van de financiële gegevens

Verstrekking aan derden

Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn opgenomen of wanneer dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Beveiliging persoonsgegevens

Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens.
Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw Persoonsgegevens.
Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens :

– Beveiligd met een wachtwoord
– Persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en door derden waarmee Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden een
verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
– Verwerking van persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register
– Bij een data lek zullen we jou hierover ten spoedigste informeren

Inzage en wijzigen en/of verwijderen van jou gegevens

Als je inzage wilt in de gegevens die wij van jou hebben geregistreerd of je wilt deze wijzigen en/of verwijderen kun je
contact met ons opnemen via info@funonwheels.eu. Ook als je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring kun je hier terecht.

Wanneer je contact met ons opneemt krijg je binnen een week reactie m.u.v. vakantie periodes.

Uw gegevens worden verzameld door Fun on Wheels motor- en autorijschool Roden en externe verwerker.
Onder persoonsgegevens worden verstaan : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam en een geboortedatum.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 december 2018